Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Dotazník

Vážení respondenti,

riešiteľský kolektív projektu Vám v tejto sekcii ponúka krátku škálu na odhalenie nepriaznivých vplyvov práce a pracovného prostredia na duševné zdravie. V prípade záujmu stať sa respondentom prieskumu v našom projekte, na základe ktorého získame potrebné štatistické dáta pre náš rozsiahlejší vedecký výskum a vy napríklad merania stresu u Vašich zamestnancov, kontaktuje martina.chylova@upjs.sk alebo livia.radonakova@upjs.sk.

Škála hodnotenia miery úplného vyčerpania

Ide o krátky test  zameraný na symptómy vyhorenia. Každý výrok ohodnoťte číslom od 1 do 5 podľa toho, nakoľko sa s ním stotožňujete. Hodnotenie 1 znamená rozhodne nie, 5 znamená jasné áno. Pri zvažovaní svojich odpovedí vezmite do úvahy posledných šesť mesiacov.

1                       2                     3                       4                      5

Rozhodne nie                                                                              Jasné áno

1.      Zdá sa mi, že čím viac pracujem, tým sú moje výsledky horšie. 1         2         3         4          5
2.      Desí ma predstava, že musím chodiť každý deň do práce. 1         2         3         4          5
3.      Zdá sa mi, že mám menej fyzickej energie než predtým. 1         2         3         4          5
4.      Rozčuľujú ma veci, ktoré mi predtým nevadili. 1         2         3         4          5
5.      Zisťujem, že sa čoraz viac stránim ľudí. 1         2         3         4          5
6.      Pripadá mi, že som vznetlivejší/ia. 1         2         3         4          5
7.      Horšie sa mi sústredí. 1         2         3         4          5
8.      Stále častejšie sa mi opakuje situácie, že sa mi nechce vstať z postele. 1         2         3         4          5
9.      Prestávam veriť svojím schopnostiam. 1         2         3         4          5
10.  Pripadá mi stále ťažšie sústrediť sa na prácu. 1         2         3         4          5
11.  Je pre mňa náročnejšie riskovať. 1         2         3         4          5
12.  Stále viac ma rozlaďujú moje neúspechy. 1         2         3         4          5
13.  V poslednej dobe viním za svoju situáciu Boha. 1         2         3         4          5
14.  Niekedy mám chuť od všetkého utiecť. 1         2         3         4          5
15.  Robí mi čím ďalej tým väčšie starosti, či svoju prácu niekedy dokončím. 1         2         3         4          5
16.  Pripadá mi, že je všetko po starom alebo dokonca horšie. 1         2         3         4          5
17.  Zdá sa mi, že všetko, čo sa snažím robiť, pohlcuje viac energie, než energia ktorou disponujem. 1         2         3         4          5
18.  Zisťujem, že je pre mňa náročné splniť aj jednoduché a rutinné úlohy. 1         2         3         4          5
19.  Prajem si, aby ma ľudia nechali na pokoji. 1         2         3         4          5
20.  Zmeny, ktoré na sebe pozorujem, ma skľučujú. 1         2         3         4          5

 

Vyhodnotenie

0-30 bodov – Vyhorenie Vám nehrozí.

31-45 bodov – Vykazujete niektoré zo symptómov vyhorenia.

46-60 bodov – Zrejme sa nachádzate v počiatočnom štádiu vyhorenia.

61- 75 bodov – Rozhodne procesom vyhorenia prechádzate.

Viac než 75 bodov – Prežívate pokročilé štádium vyhorenia, je lepšie obrátiť sa na odbornú pomoc.

Zdroj testu: RUSH, M.D. Syndrom vyhoření. Návrat domú, Praha, 2003. ISBN 80-7255-074-8.