Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Program konferencie

Rámcový program medzinárodnej vedeckej konferencie „Starostlivosť o zdravie zamestnanca“

Organizátori si vyhradzujú právo úpravy programu konferencie.
Organizátori si vyhradzujú právo rozhodnúť o zaradení príspevku do programu konferencie.

6. jún 2018 (streda)

13:00 – 14:00                 Registrácia účastníkov

14:00 – 18:00                Otvorenie konferencie a rokovanie

18:00                                Slávnostná recepcia

7. jún 2018 (štvrtok)

9:00                                Rokovanie

12:00                              Obed

14:00                              Rokovanie

18:00                              Večera

 8. jún 2018 (piatok)

9:00 – 11.30                     Zhrnutie výsledkov a uzavretie konferencie

Podrobný program nájdete tu: Program konferencie.