Monika Seilerová

3 posts

Tézy k IV. ročníku študentského sympózia z pracovného práva

(5. až 6. apríl 2018 Danišovce) Ochrana zamestnanca perspektívou priemyselnej revolúcie 4.0 doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. Práca z domu – možnosť, nevyhnutnosť či výhoda? Priemyselná revolúcia 4.0 a riešenia nedostatku pracovnej sily Od robota Emila ku dronom alebo ako roboty ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy Pracovné podmienky v digitálnej dobe JUDr. Marcel […]

Študentské sympózium: Ochrana zamestnanca perspektívou priemyselnej revolúcie 4.0

Úvod V poradí IV. ročník študentského sympózia z pracovného práva sa nesie v duchu prínosov i nástrah novej technologickej spoločnosti pre pracovnoprávne vzťahy. Informatizácia, robotizácia, automatizácia – často skloňované pojmy súčasnosti. Ako digitálny svet ovplyvňuje trh práce? Aké sú jeho dôsledky pre zamestnancov a ich ochranu? Téma aktuálneho ročníka študentského […]

Program konferencie

Rámcový program medzinárodnej vedeckej konferencie „Starostlivosť o zdravie zamestnanca“ Organizátori si vyhradzujú právo úpravy programu konferencie. Organizátori si vyhradzujú právo rozhodnúť o zaradení príspevku do programu konferencie. 6. jún 2018 (streda) 13:00 – 14:00                 Registrácia účastníkov 14:00 – 18:00          […]