Daily Archives: 17 januára, 2018

1 post

Študentské sympózium: Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca

Úvod III. ročník študentského sympózia z pracovného práva je zameraný na právny rozbor pracovnoprávnych aspektov ochrany a zachovania zdravia zamestnanca. Predpokladom udržateľnosti zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon práce je dôsledná starostlivosť zamestnávateľa o vytvárania zdravotne priaznivých pracovných podmienok a pracovných postupov, vrátane prijímania vhodných preventívnych opatrení na pracovisku. Cieľom aktuálneho ročníka sympózia je venovať […]